آجیل و خشکبار

بادام 1کیلوگرمی
حراج

بادام 1کیلوگرمی

70,000تومان 78,000تومان
بادام زمینی فله
حراج

بادام زمینی فله

64,000تومان 70,000تومان
پفک هندی کیلویی
حراج

پفک هندی کیلویی

15,500تومان 28,000تومان
پودر سیر فله ای
حراج

پودر سیر فله ای

48,000تومان 58,000تومان
پودر لیمو سیاه فله ای
حراج

پودر لیمو سیاه فله ای

42,000تومان 55,000تومان
جو پرک فله ای
حراج

جو پرک فله ای

13,500تومان 19,500تومان
صاقو عربی فله ای
حراج

صاقو عربی فله ای

38,000تومان 49,000تومان
گردو کاغذی کیلویی
حراج

گردو کاغذی کیلویی

103,000تومان 115,000تومان