حبوبات

باقله فله 1 کیلو گرمی
حراج

باقله فله 1 کیلو گرمی

25,000تومان 32,000تومان
دال عدس درجه 1
حراج

دال عدس درجه 1

33,000تومان 38,000تومان
سویا کیلویی
حراج

سویا کیلویی

27,000تومان 34,000تومان
گندم مرغی فله ای
حراج

گندم مرغی فله ای

8,500تومان 15,000تومان
لپه درجه 1 فله 1 کیلویی
حراج

لپه درجه 1 فله 1 کیلویی

43,500تومان 47,000تومان
لوبیا سفید کیلویی
حراج

لوبیا سفید کیلویی

24,000تومان 30,000تومان
ماش کیلویی

ماش کیلویی

23,000تومان