حبوبات

دال عدس درجه 1
حراج

دال عدس درجه 1

36,000تومان 38,000تومان
سویا کیلویی
حراج ناموجود

سویا کیلویی

26,000تومان 34,000تومان
گندم مرغی فله ای
حراج

گندم مرغی فله ای

11,000تومان 16,000تومان
لپه درجه 1 فله 1 کیلویی
حراج

لپه درجه 1 فله 1 کیلویی

44,000تومان 47,000تومان
لوبیا سفید کیلویی
حراج

لوبیا سفید کیلویی

24,000تومان 30,000تومان
ماش کیلویی

ماش کیلویی

28,000تومان