عطاری

تخم شربتی 1کیلوگرمی
حراج

تخم شربتی 1کیلوگرمی

110,000تومان 150,000تومان
زنجبیل فله ای
حراج

زنجبیل فله ای

128,000تومان 150,000تومان
گل سرخ غنچه اعلاء فله ای
حراج

گل سرخ غنچه اعلاء فله ای

210,000تومان 260,000تومان
میخک فله ای
حراج

میخک فله ای

225,000تومان 275,000تومان