نوشیدنی

چای شمیم معطر اصل
حراج

چای شمیم معطر اصل

66,000تومان 80,000تومان
دوغ یک لیتری آبعلی
حراج

دوغ یک لیتری آبعلی

10,500تومان 12,500تومان
شانی خارجی

شانی خارجی

11,500تومان
نوشابه مشکی پپسی
حراج

نوشابه مشکی پپسی

11,000تومان 14,500تومان